De BOCK-campagne ging in 2015 van start en is een oorspronkelijk initiatief van Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting Carbidschieten Drenthe. De aanleiding voor deze campagne over veilig carbidschieten was een opvallende stijging van personen die ernstige brandwonden opliepen als gevolg van carbidschieten in 2014. Dat was het eerste jaar dat er overdag geen vuurwerk meer mocht worden afgestoken door een wijziging in het vuurwerkbesluit.

Sindsdien is de populariteit van carbidschieten explosief toegenomen. Doel van de campagne is carbidknallers bewust(er) maken over het veilig gebruik van carbid en het aantal slachtoffers onder carbidknallers terug te dringen.

Sinds de invoering van de campagne zien we een daling en stabilisatie van het aantal ernstige brandwonden als gevolg van carbidschieten. Inmiddels wordt de campagne ondersteund door:Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen, Brandweer Drenthe, Stichting Carbidschieten Drenthe, de veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen, IJsselland en Drenthe en de GGD’en Groningen, Drenthe, Fryslân en IJsselland en de Brandwonden Stichting. Ook zijn er vele gemeenten en diverse particuliere en commerciële partijen in Nederland die zich nauw betrokken voelen bij de campagne en deze ondersteunen.

De BOCK: een gezamenlijk initiatief van