Wie is de BOCK?

De Bewust Oplettende Carbid-Knaller

Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Wil je het gezellig houden? Zorg dat er altijd een Bewust Oplettende CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is die op de hoogte is van dé vijf tips voor veilig carbidschieten!

Wat is carbidschieten?

Vrijwel iedereen kent carbid van het carbidschieten op Oudejaarsdag. Door carbid in contact te brengen met water ontstaat er een chemische reactie waarbij acetyleengas vrijkomt. Dit gas is zeer explosief en zorgt bij het schieten voor de harde knallen.

Zorg voor EHBO

Bescherm jezelf en anderen

Gebruik juist materiaal

Ontsteek het carbid veilig

Bereid je goed voor

Meer informatie over de 5 tips

Heb je een vraag?

Contactformulier