Maandag 12 december 2022 is de achtste BOCK-campagne met dit filmpje afgetrapt

Het is de veiligheidscampagne voor het carbidschieten! Lekker carbidschieten is leuk, maar doe het veilig!

Wie is de BOCK?

Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Maar wil je het gezellig houden? Schiet dan vooral veilig en zorg dat er altijd een Bewust Oplettende CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is die op de hoogte is van dé vijf tips voor veilig carbidschieten!

De 5 tips over carbid

Wat is Carbid?

Calciumcarbide werd op 2 mei 1892 per toeval ontdekt door de jonge Canadese uitvinder Thomas L. Wilson. Eigenlijk was hij op zoek naar een goedkope manier om aluminium te maken, door een mengsel van koolstof en ongebluste kalk (calciumoxide) in een oven tot een temperatuur van 2000° Celsius te versmelten.

Toen de oven werd afgetapt en het nieuw verkregen mengsel ter afkoeling in water werd gegooid, kwam er een licht ontvlambaar gas vrij; acetyleen. Het afgekoelde product was een grote brok steenachtig materiaal geworden: Calciumcarbide (CaC 2), in de volksmond beter bekend als carbid.

Meer weten over carbid

Wat is carbidschieten?

Vrijwel iedereen kent carbid van het carbidschieten op Oudejaarsdag. Door carbid in contact te brengen met water ontstaat er een chemische reactie waarbij acetyleengas vrijkomt. Dit gas is zeer explosief en zorgt bij het schieten voor de harde knallen.

Vroeger werd dit gedaan om boze geesten te verjagen. Midden jaren ’70 groeide het carbidschieten uit tot een meer sociale activiteit. Mannen verenigden zich en gingen de ‘competitie’ aan wie de deksel van de melkbus het verst weg kon schieten, aangemoedigd door hun gezinnen en dorpsgenoten. Tegenwoordig gaat het voornamelijk om de gezelligheid én natuurlijk om de hardste knallen!.

Veilig carbidschieten

Carbidschieten is een prachtige en gezellige traditie die alle regio’s graag in stand houden. Helaas gebeuren er elk jaar nog steeds ongelukken tijdens het carbidschieten. Vaak ontstaan die door onwetendheid of het nemen van onnodige risico’s. De BOCK-campagne richt zich daarom op veilig carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Dit is de persoon binnen de groep die aandacht heeft voor de veiligheid bij en rondom de traditie van carbidschieten.

De 5 tips

Hoe hard is een carbid-knal ?

De hoogte van het aantal decibel hangt af van verschillende zaken: de gebruikte materialen, de afstand tot de melkbus en de hoeveelheid en verhouding acetyleen versus lucht. De harde knallen bij het carbidschieten kunnen blijvende gehoorschade geven. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn en bij geluiden van 120 decibel kan je gehoor direct beschadigen!

Een carbidknal is voor toeschouwers al gauw 100dB. Voor de carbidknallers die er vlak naast staan is dit hoger, wel 120 tot 130 decibel! Daarom is het zo belangrijk dat je je oren beschermt en dus oordoppen draagt. En vergeet daarbij ook niet de gehoorbescherming bij toeschouwers en voorzie hen ook van oordoppen.

Veelgestelde vragen

Facebook

Volg ons op

Twitter

Of op

Instagram

Like ons op

Heb je vragen?

Stel ze gerust! Via onderstaand formulier kun je een vraag of opmerking naar ons sturen. Wij zorgen ervoor dat deze op de juiste plek terecht komt.